Her er ni strategier som brukes av de råeste selgerne

Nyheter: Forskning viser store forskjeller mellom resultatene skapt av de beste og gjennomsnittlige selgerne på en arbeidsplass. 

En av de viktigste faktorene som skiller de beste fra de gjennomsnittlige er at de beste er mye bedre til å jobbe med andre mennesker, ifølge bloggen www.b2bsalg.no.

Følg Næringslivsavisa på Facebook

1. Yter mer enn forventet

Napoleon Hill, i sin klassiker – Think and Grow Rich – understreker viktigheten av å gjøre mer enn man er betalt for – dersom man ønsker å være i tetsjiktet på sitt felt. De beste er alltid villig til å ta på seg mer enn forventet, og de strekker seg hele tiden etter nye utfordringer.

2. Skaper relasjoner før de trenger dem

Det viser seg at énerne sørger for å skape relasjoner og tillit før de trenger å trekke på det. Han eller hun sørger altså for å bygge opp et eget nettverk som han / hun senere kan trekke på. Dette gjøres blant annet ved å gjøre egen kompetanse tilgjengelig. Kollegene som ligger på snittet venter til det er behov for kunnskapen før de kontakter andre kolleger.

3. Er selvgående

En toppselger motiverer seg selv, tar vare på egen tid, prioriterer riktig og er selvgående. Han eller hun krever liten oppfølging og tar ansvar for seg selv, egen utvikling og egne resultater.

4. Er lagspiller

De beste medarbeiderne i en organisasjon er dem som ser etter muligheter for å koordinere egen innsats med kollegers innsats. I gruppearbeid tar de sin del av arbeidet og ansvaret, og de er villige til å legge inn innsatsen der den gir best resultater for laget.

5. Er en leder

Å utvise lederskap er uavhegig av tittel og stilling. Lederskap er simpelthen en funksjon av andre folks villighet til frivillig å la seg lede. Man gjør seg fortjent til godt lederskap, det er ikke noe man kan utnevnes til.

6. Er en tjener

En tjener ser hele tiden etter måter å hjelpe sin leder på slik at lederen og laget kan nå målene. Han eller hun er villig til å la seg lede. En tjener tenker selv og er villig til å dele med sine kolleger. Veien til lederskap går via villigheten og evnen til å tjene.

7. Ser ting i rett perspektiv

Énere klarer å se ut over seg selv og sin egen situasjon for å få et bedre perspektiv og se det store bildet. De ser hvordan eget arbeid relaterer til selskapets mål, og de er i stand til å se eget arbeid fra andres ståsted. Ikke minst er dette viktig med hensyn til kunder.

8. Kommuniserer

Toppselgere er dyktige til å kommunisere. Selv om gode selgere er flinke til å prate for seg, er deres evne til å legge bånd på seg selv og lytte mer enn de prater – vel så viktig. Ved å stille gode spørsmål for deretter å lytte med innlevelse lærer man kunder å kjenne. Når sjansen byr seg, er toppselgere gode til å kommunisere sine idéer og løsninger på en kort, konsis og forståelig måte – tilpasset det gitte publikum.

9. Opptatt av resultater

Mennesker som skaper toppresultater er mest opptatt av strategier som gir resultater mens mennesker som leverer gjennomsnittsresultater er opptatt av strategier som blidgjør ledelsen. Énere tar initiativ ved å søke å oppnå det ekstraordinære og samtidig dele æren med sine omgivelser.

Følg Næringslivsavisa på Facebook