Nekter polet flytting fra Midtbyen til Sirkus shopping

Nyheter: Politikerne går inn for å stanse Vinmonopolets planer om å flytte Vinmonopolet fra Byhaven til Sirkus shopping.

Vinmonopolet har søkt om å flytte sitt utsalg fra Byhaven i Midtbyen, til Sirkus Shopping og kommunedirektøren har anbefalt at formannskapet godkjenner flyttingen.

Men nå går Høyre, Arbeiderpartiet, SV, Venstre, Rødt, MDG og Senterpartiet mot flytteplanene og vil stemme nei til at kommunen godkjenner søknaden, skriver Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR)

Adresseavisen har kartlagt at også et flertall av formannskapspolitikerne i Trondheim vil stemme nei til forslaget. Ti av elleve vil stemme mot kommunedirektørens innstilling.

Det betyr at Vinmonopolet ikke får innvilget søknaden om å flytte utsalgsstedet fra Byhaven til Sirkus Shopping.

Alternativt forslag

Høyre har fremmet et alternativt forslag, som flertallet har samlet seg rundt: «Formannskapet mener det er uheldig at Vinmonopolets utsalg flyttes ut fra Midtbyen, og ber rådmannen gå i dialog med Vinmonopolet for å sikre en god løsning for fremtidig lokalisering av utsalget. Målet skal være at Midtbyen fortsatt skal ha to Vinmonopol», skriver Høyres gruppeleder Ingrid Skjøtskift i forslaget.