Nedringt av sinte og fortvilte butikkeiere i Midtbyen

Midtbyen: Butikkeiere raser mot forslaget om å stenge Olav Tryggvasons gate og andre omfattende endringer for biltrafikken fra 2018. Fredag ettermiddag ble det avholdt "krisemøte" med den politisk ledelsen i Trondheim kommune.

Næringslivet har ikke vært involvert i prosessen, ifølge Børge Beisvåg, næringspolitisk leder i Næringsforeningen.

Det er ikke bare forslaget som å stenge Olav Tryggvasonsgate som setter sinnene i kok hos Midtbyens næringsdrivende. Redusert biltrafikk gjennom Prinsenkrysset og redusert tilgjengelighet over Bakke Bru er blant de andre endringene som ikke faller i god jord.

– Summen av foreslåtte endringer i trafikkmønster og tilgjengelighet til Midtbyen oppleves som så dramatisk at næringslivet forventer at det gjøres adskillig mer omfattende vurderinger av effekten av tiltakene, før de igangsettes, skriver næringspolitisk leder i NiT, Børge Beisvåg, i et skarpt brev til formannskapet i Trondheim kommune torsdag 19. oktober.

– En skinnprosess

I brevet, som også er undertegnet av styreleder i Trondheim Gårdeierforening, Ivar Koteng, og styreleder i Samarbeidsgruppen Midtby’n, Fridtjov Brun, hevdes det at det igangsatte arbeidet med ny gatebruksplan er en ren skinnprosess når forslaget kommer opp mens ny gatebruksplan fortsatt utredes.

– Helt feil rekkefølge, mener næringslivstrioen, ifølge Næringsforeningen.

– Administrasjonen og Miljøpakken legger opp til at det skal fattes politisk vedtak om trafikkløsninger og kjøremønster i Midtbyen uten at berørte parter har vært involvert i prosessen, og ikke har hatt mulighet til å gi innspill til saken, er beskjeden til byens politikere.

Vedtak om vekst i Midtbyen

Problemstillingen gjelder ikke bare Midtbyen ifølge NiT men også andre handelsområder i Trondheim, som Haakon VIIs gate på Lade.

– Vi har forståelse for at det haster med å få på plass gode løsninger for det kommende MetroBuss-prosjektet. Men for oss er det samtidig viktig at man ser en helhet som er til det beste for byen, og ikke kun til beste for MetroBuss, understreker brevskriverne, som minner om at næringsliv og kommunen i fellesskap har vedtatt et mål om å skape fem prosent årlig vekst i Midtbyen.

– Når det nå, og over tid, fattes beslutninger med stor betydning for arbeidsplasser og mangfoldet i Midtbyen uten at næringslivet blir involvert, settes samarbeidet på prøve, fastslår Koteng, Beisvåg og Brun.