Nedre Bakklandet 2 sikres med midler fra fond

Nyheter: For å ivareta brygga er det viktig at det utføres tiltak på fundamenter som er i ferd med å svikte. Til dette arbeidet får Bakklandsbryggen AS 27 000,- av Kulturminnefondet, heter det i en pressemelding.

Brygga, som er en del av bryggerekka langs Nidelva i Trondheim består av fire seksjoner som er i bruk til butikk, kontorer og leiligheter. Den ligger helt inntil gamle bybro som er fredet.

– Vi ser at framtidig bruk av kulturminnet er avgjørende for bevaring. Brygga er et godt eksempel på vern gjennom bruk, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

I Kulturminnefondets vurdering vektlegges bryggas sentralitet og at den er med på å utgjøre helhetlig kulturmiljø av nasjonal verdi.