Ferske tall: Boligprisene falt mest i Trondheim

Nyheter: Boligprisene i Trondheim sank med 1,7 prosent i juli korrigert for sesongvariasjoner. Det er tredje måned på rad med svakere utvikling enn normalt.

De siste fem årene har boligprisene i gjennomsnitt falt med 0,9 prosent i juli i Trøndelags største by.

– Vi tror august-tallene kommer til å korrigere inn litt av den negative utviklingen i juli, men vi forventer at prisutviklingen havner på minussiden ved årets slutt, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer.

Totalt ble det lagt ut 287 boliger for salg i Trondheimi juli, noe som er 4,3 prosent færre enn tilsvarende måned i 2017. Hittil i år det lagt ut 3.573 boliger til salgs i byen, 1,1 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid var 44 dager, noe raskere enn i landet for øvrig, der gjennomsnittlig salgstid var 58 dager. Gjennomsnittsboligen i byen kostet i 3.050.000 kroner i juli 2018.

Moderat nasjonalt

Nasjonalt gikk boligprisene opp med 0,4 prosent korrigert for sesongvariasjoner. Dreyer beskriver oppgangen som moderat.

Trondheim dro sammen med Stavanger (-1,6 prosent) ned, mens Oslo (+1,9 prosent) og Bergen (+0,8 prosent) dro opp.

– Det er som regel store regionale forskjeller i prisutviklingen i juli. Årsaken til dette er at det legges ut få nye bruktboliger for salg denne måneden utenom mindre leiligheter i de største byene, sier Dreyer.

Noe mer enn ventet

Analytikerne hadde på forhånd spådd en enda mer beskjeden stigning i juli.

– Prisutviklingen i juli er sterkere enn det vi hadde ventet. Det har dessuten vært omsatt mange boliger til juli å være. Mange som la ut boligene sine til salgs sent i juni har lyktes med timingen og fått solgt til gode priser, sier Terje Buraas, leder for DNB eiendom.

Han spår likevel, i likhet med Nordea, Eiendom Norge og DNB-kollega Jeanette Strøm Fjære, en moderat vekst i resten av 2018 for hele landet.

– Boligprisveksten var noe sterkere enn vi hadde ventet og salgstallene var høye, noe som tyder på at etterspørselen fortsatt er solid. I Oslo, der prisene har gått opp med 10 prosent så langt i år, var veksten mye høyere enn normalt. Vi forventer dog at renteøkning, økt boligtilbud og svak befolkningsvest vil fører til at prisveksten demper seg de neste månedene, sier Fjære.

– Velfungerende marked

Totalt ble det solgt 4.329 boliger over hele landet i juli, noe som er 9,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Det er solgt betydelig flere boliger i juli 2018 sammenlignet med i juli 2017. Det er likevel på et normalt nivå for måneden å være, og det vitner om et velfungerende boligmarked i store deler av landet, sier Dreyer.

Samtidig ble det lagt ut 8,6 prosent færre boliger for salg i løpet av måneden, når man sammenligner med fjoråret.

– Men også dette nivået er normalt for juli, da det kommer få nye boliger på markedet i fellesferien, sier Dreyer.

– Hold hodet kaldt

Selv om det er ventet moderat prisoppgang råder forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea boligkjøpere til ha is i magen, ettersom det er spådd renteoppgang til høsten.

– Med varsel om renteøkning og dyrere lån er det spesielt viktig å holde hodet kaldt og ikke by over evne. Foruten å beregne hva økonomien din tåler av gjeldsbelastning gjør du lurt i å tenke gjennom hva slags livsstil du ønsker deg, og hva det koster å opprettholde denne, sier hun.

(©NTB)