Nakstad mener vi er i rute for gjenåpning

Nyheter: Antall registrerte smittetilfeller falt med 11 prosent i forrige uke. Norge er på vei ned fra tredje bølge, fastslår Espen Nakstad.

– Det ser ut til at vi nærmer oss nivåer som gjør at vi kan følge den gjenåpningsplanen som er lagt. Det er veldig positivt, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Regjeringen har varslet at neste trinn i gjenåpningen forhåpentligvis kan skje i siste halvdel av mai.

– Men situasjonen må selvfølgelig vurderes før hvert steg, og mye vil også avhenge av vaksineringen i ukene framover, sier Nakstad.

Ned 11 prosent

I forrige uke – uke 17 – ble det registrert i alt 2.857 koronasmittede på landsbasis.
Det er en reduksjon på om lag 11 prosent fra uka i forveien. Det ble registrert 3.209 smittetilfeller i uke 16.

Antall smittede per dag falt fra 443 i snitt i uke 16 til 408 i snitt i uke 17.

Nakstad mener nedgangen er gledelig, men minner samtidig om at det er store lokale forskjeller, og at tallene gikk raskere nedover for noen uker siden.

– Vi ser stadig eksempler på lokale smitteutbrudd i enkeltkommuner som trekker tallene noe oppover, sier Nakstad til NTB.

– Men fordi så mange kommuner fortsatt har nedgang, går det totalt sett nedover med smittetallene i hele landet.

Ser slutten på tredje bølge

Den profilerte helsetoppen sammenligner situasjonen med utviklingen i fjor høst:

– Vi er nå på vei ned fra den tredje smittebølgen og befinner oss på et smittenivå som er ganske sammenlignbart med midten av den andre bølgen, i desember 2020. Når det gjelder innleggelser, har vi også kommet ned omtrent til samme nivå som på toppen av den andre bølgen, med rundt 150 inneliggende pasienter denne uka, sier Nakstad.

– Den store forskjellen er at nesten alle pasientene nå er inneliggende på Østlandet. Svært få er inneliggende i Vest-, Midt- og Nord-Norge.

Raskere nedgang i Oslo

I Oslo har antall registrerte smittetilfeller falt noe mer enn nasjonalt. I uke 16 ble det registrert 912 smittede i hovedstaden. I forrige uke hadde tallet på nye smittede falt til 791, ifølge statistikk fra Oslo kommune. Det er et fall på i overkant av 13 prosent.