Nå starter arbeidet med nye Sluppen bru – vil koste godt over en milliard kroner

Nyheter: Trondheim skal få ei ny, firefelts bru over Nidelva. Nydalsbrua skal erstatte den gamle Sluppen bru. Prislappen er på over en milliard kroner.

De totale kostnadene blir 1,22 milliarder kroner. Staten skal bidra med 855 millioner kroner, opplyser Samferdselsdepartementet.

Arbeidet med firefeltsbrua starter nå, og brua skal etter planen være klar i 2022/2023.

Blir gang og sykkelvei

Dagens bru skal bygges om til gang- og sykkelvei.

– Nydalsbrua blir en viktig del av veisystemet rundt Trondheim. Dagens bru er i svært dårlig stand, og det er flott at vi nå kan erstatte denne, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) som i dag la fram et forslag til Stortinget om prosjektet.

8 milliarder på vei

Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune har sluttet seg til å forskuttere midler til prosjektet innenfor Miljøpakke Trondheim. I bymiljøavtalen til Trondheim for perioden 2016-2023 ligger det nå inne et statlig bidrag på om lag 4 milliarder kroner til kollektivtransport-, sykkel- og gangetiltak. Det er forhandlet fram et nytt utkast til avtale for perioden fram til 2029 med et statlig bidrag på hele 8 milliarder kroner. Avtaleutkastet er nå til lokalpolitisk behandling, opplyser departementet.