Nå skal torskesperm testes i mat og skjønnhetsprodukter

Nyheter: Forskere vil bruke sperm fra torsken til å utvinne produkter som olje og proteinpulver, som igjen kan bli til både mat og skjønnhetsprodukter.

Det er forskningsprosjektet TOPP – Torskemelke: Olje og proteinprosessering som har som mål å utvikle og forbedre hydrolyseprosesser for å kunne lage nye, verdifulle produkter av torskemelke.

Forskningen gjennomføres av Norsk Massehåndtering AS (Nomas).

Helsefremmende

– Vi skal teste peptidene fra torskemelke for helsefremmende effekter relatert til livsstilssykdommer, sier Nofima-forsker og prosjektleder Birthe Vang.

Arbeidet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

– For å forstå potensialet for verdiskaping av innmat fra hvitfisk ved bruk av metoder som hydrolyse, er det en forutsetning at vi klarer å skaffe oss økt kunnskap på området. Med kunnskapen som frambringes i prosjektet vil vi kunne skape merverdi for norsk hvitfisknæring og bidra til økt verdi på hele råstoffet, sier Vang.

Enzymatisk proteinhydrolyse er en prosess der man splitter proteiner ved hjelp av enzymer. Enzymer virker som en slags «saks», som klipper større proteiner til små vannløselige proteiner. Disse vannløselige proteinene kalles peptider og kan så tørkes til et proteinpulver.

(©NTB)