Hent har historiske forbindelseslinjer tilbake til de driftige  gründerbrødrene Nils og Steinar Munkhaugen, som på 80-tallet slo seg opp med bygging av boliger på Heimdal og Lundåsen.

Siden den gang har selskapet gjennomgått en enestående vekstreise: I dag er Hent en av de største byggentreprenørene i Norden.

I tillegg til å være landsdekkende med avdelingskontorer i Oslo, Hamar, Ålesund, Bergen, Bodø og Tromsø,  bygger Hent også i Helsinki i Finland.

Nå står altså det svenske markedet for tur, og avdelingskontoret i den svenske hovedstaden var operativ fra årsskiftet.

– Hent Sverige AB er 100 prosent understøttet av de ressurser vi har tilgjengelig fra Norge, i tillegg til en pågående oppbygging av stab og prosjektansatte i Sverige. Helsebygg, hoteller, næringsbygg, skoler og industribygg er noe av det selskapet har lange tradisjoner for å gjennomføreheter det i en pressemelding, fra selskapet. 

Avdelingsleder i Stockholm, Markus Bley, har tidligere vært ansatt hos Hent og kjenner selskapet godt fra tidligere. Han er klar på hva de kan bidra med i det svenske markedet:

-Vi har en svært aktiv holdning til våre byggeprosjekter. I tillegg til å gjøre en solid og kvalitetsmessig god bygging vil vi kunne levere en hyggelig og kunnskapspreget prosess til våre samarbeidspartnere», sier Markus Bley.

-Vi ser fram til å jobbe med det svenske markedet. Flere prosesser er allerede igangsatt og det nye markedet har flere likheter enn forskjeller, sammenlignet med det vi er vant til, sier administrerende direktør i HENT Jan Jahren.

PS: Hent er eid av det svenske investeringsselskapet Ratos (73 %) og de ansatte (27 %). Omsetning for 2014 var på NOK 4,5 mrd – og med en omsetning pr Q3 2015 på NOK 3,9 mrd.