Nå øker de kommunale avgiftene

Nyheter: Bystyret vedtok nye gebyrsatser for de kommunale eiendomsavgiftene i sitt siste møte før jul. Gebyrsatsene øker til dels betydelig på noen områder fra 2023 til 2024.

Økningen skyldes den generelle pris- og renteøkningen, men også at tjenestene blir forbedret. Det gjelder særlig renovasjonsgebyret som blir økt med 48 prosent, blant annet med bakgrunn i en forbedring i kildesorteringen, melder Trondheim kommune i en pressemelding.

Bakgrunnen for det er forklart i egen artikkel  om endringer av renovasjonsgebyret for 2024, som du kan lese på Trondheim Renholdsverks sine nettsider: https://trv.no/endring-i-renovasjonsgebyret-for-2024/

Forfall 15. april

Faktura for 1. kvartal 2024 vil bli sendt ut den 20. mars, med forfall den 15. april:

– Vi ber alle fakturamottakere om å være oppmerksomme på den kommende økningen i gebyrene, og forberede seg på et høyere fakturert beløp enn tidligere år. Vi oppfordrer også til å oppsøke Trondheim kommune sine nettsider for ytterligere informasjon om gebyrgrunnlaget, heter det videre i pressemeldingen.

PS: De kommunale eiendomsavgiftene følger selvkostprinsippet, noe som betyr at kostnadene ved å levere tjenestene skal dekkes av brukerne av tjenestene. Kommunen har ikke mulighet til å subsidiere disse tjenestene med midler fra andre områder, og det er heller ikke mulig å overføre gebyrinntektene til andre formål.