I høst har 14 deltakere i NRK-serien «Anno» oppholdt seg i Erkebispegården.

I ti uker har de levd og bodd som sine forfedre i senmiddelalderen, lært seg nye håndverk og jobbet seg opp i samfunnet. Fra fattig til rik, fra lærling til svenn og mester. Serien sendes tre dager i uka og skal gå fram til mars.

Fagfolk ved Nidarosdomens Restaureringsarbeider (NDR )har vært konsulenter for serien.

Nå inviterer de byfolk til Erkebispegården for å lære mer om steinhugging og treskjæring og andre håndverkstradisjoner.

– Målet vårt er å formidle historien til Erkebispegården og i tillegg øke kjennskapen til at vi driver med tradisjonelt håndverk gjennom den kontinuerlige restaureringen av Nidarosdomen, forteller Vikan.

Planen er å følge serien gjennom uka for så å ta for seg «ukas håndverk» blant Anno-deltakerne og knytte arrangementene i Erkebispegården tett opp til det som er aktuelt i serien.

Hver lørdag så lenge serien pågår kan du oppleve (Unntatt 4. mars)

· Steinhugging

· Håndverksaktiviteter for barn

· Fekteduell

· Historisk vandring i Erkebispegården

· Skoletime anno 1537

· Nidaros anno 1537 (foredrag ved Ian Reed)

· ANNO-quiz for hele familien · Hest og vogn

– Vi inviterer alle interesserte mellom 8 og 80 til å besøke oss på lørdagene framover, ta med hele familien og kom og vær lærling for en dag, sier Vikan.

I 1537 var Nidaros sentrum for kampen mellom kirkemakt og kongemakt. Striden endte med at den katolske erkebiskopen Olav Engelbrektsson flyktet fra landet og Norge ble underlagt danskene. Dette er det historiske bakteppet til serien, hvor håndverk er helt sentralt.

– Dette er ikke en reality-serie som har fokus på konflikter mellom deltakerne. Her handler det mer om å samarbeide for å lære seg de gamle håndverksfagene, slik at de kan komme seg videre i samfunnet, forteller Vikan.

Til daglig jobber jobber 24 håndverkere ved NDR med restaurering av nasjonalhelligdommen.

11 av disse er steinhuggere, og de arbeider etter gamle håndverksmetoder. Fremdeles hugges hver enkelt stein med feisel og meisel – samme type verktøy som ble brukt i middelalderen.

Serien vises tre dager i uken på NRK1 fra mandag 2. januar til og med fredag 10. mars.