Nå kommer reglene som gjør det enda enklere å starte taxiselskap i Trondheim

Nyheter: Regjeringen endrer regelverket for drosjer fra 1. juli 2020. Det gjør de for at det skal bli lettere å etablere seg i bransjen.

En ny forskrift som gir endringer i regelverket for drosjer, er klar. Regjeringen fjerner blant annet kravet om taklampe og opphever kravet om at drosjeyrket skal være hovederverv.

Enn så lenge består kravet om taksameter, men løyvemyndighetene kan gi dispensasjon fra kravet. Tidligere har regjeringen tatt til orde for at apper kan erstatte de fysiske taksametrene for at folk lettere skal kunne etablere seg i bransjen. En slik løsning er foreløpig ikke klar.

Liberalisering

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener det er på høy tid å liberalisere bransjen.

– Disse endringene fjerner etableringshindrene slik at det blir enklere å kjøre drosje. På den måten får vi flere tilbud og større valgfrihet for kundene. Vi må bedre drosjenæringen før kundene slutter å ta drosje, sier Dale.

Det nye regelverket skal etter planen være klart 1. juli 2020.

Norsk Taxiforbund har tidligere bedt om en utsettelse til 1. januar 2021. De frykter at fjerning av krav om taklampe og minimal skilting på bilene vil føre til svekket kontroll og økt fare for svart omsetning.

(©NTB)

[email protected]