Ekstremværet Cora til Trøndelag: Fare for innstilling av fly og transport

Nyheter: Ekstremværet Cora kan gi veldig kraftige vindkast i Møre og Romsdal og Trøndelag søndag. Det er stor fare for innstillinger av flyavganger og annen transport.

Meteorologene oppgraderte lørdag formiddag uværet som er ventet mot Midt-Norge til ekstremvær. De varsler vindkast opp mot 35–45 meter per sekund.
Prognosene viser at den aller kraftigste vinden kommer søndag formiddag. Vinden dreier på nordvest minker utover ettermiddagen.

Den sterkeste vinden vil vare i to-tre timer, trolig fra 10-tiden.

Stormsenter

Vinden kommer sammen med regn og snø og kan gi vanskelige kjøreforhold.

Lørdag formiddag ligger det et lavtrykk over Island som Meteorologisk institutt venter at vil utvikle seg til et stormsenter i Norskehavet.

Søndag formiddag venter de at det treffer kysten av Helgeland. Stormen fortsetter østover og vil raskt avta i styrke. Søndag kveld er stormsenteret ventet over Bottenviken.