Nå har de funnet årsaken til den mystiske røyken

Nyheter: Fredag i forrige uke var det flere som la merke til en merkelig tåkeaktig røyk i Trøndelag.

Fra 2. til 4. oktober ble det observert veldig høye nivåer av partikler i lufta på nesten alle målestasjonene for luftkvalitet i Norge, fra Kristiansand til  Trondheim og nordover til Bodø.

I Trondheim meldte alle målestasjonene til Luftkvalitet.info at det var et høyt nivå av luftforurensing. Det betyr betydelig helserisiko, særlig for astmatikere og personer med andre luftveissykdommer.

I Bergen og langs kysten av vestlandet var sikten redusert, og Bergen kommune utstedte rødt helsevarsel på grunn av høy partikkelforurensning.

Her ser du et satellittbilde over hvor i Europa det var aktive skogbranner 1. oktober. Illustrasjon: FIRMS (Fire Information for Resource Management System), NASA’s Land, Atmosphere Near real-time Capability for EOS.

Disse høye nivåene av forurensende partikler var et resultat av langtransporterte partikler fra områder i Russland og Ukraina, melder Meteorologisk institutt.

Fraktet med vinden helt opp til Svalbard

Skogbranner i Ukraina og en kraftig støvstorm i steppeområdene sør i Russland (mellom det Kaspiske hav og Svartehavet) sørget for at store mengder røyk og støvpartikler ble sluppet ut.

Disse ble transportert over Polen, nord-Tyskland, Danmark, Sverige og sørlige Finland med sterke vinder, og så videre gjennom mesteparten av Norge og så langt nord som til Svalbard.

Forurensning fra støv i Russland

Først trodde man at disse høye nivåene skyldes de ukrainske skogbrannene alene, men størrelsen på partiklene som ble målt på de norske stasjonene indikerte at mesteparten av partiklene måtte komme fra støv som var blåst opp fra bakken.

Slik oppvirvlet jordstøv er ikke uvanlig på slutten av vekstsesongen når jorden er bar, spesielt etter tørre og varme perioder – de samme meteorologiske forholdene som kan lede til store skogbranner, melder instituttet.