Nå går det mot permanent miljøgate

Nyheter: Politiske signaler om at ordningen blir varig to måneder før prøveperioden er over.

– Resultatene fra trafikktellingene viser at forsøket med miljøgate i Innherredsveien fungerer utmerket. Det har ikke vært behov for å trekke i nødbremsen og avslutte prøveperioden, sier kommunalråd Geir Waage (Ap), til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR)

Trafikktellingene viser at antall syklister er fordoblet og det er over 30 prosent flere fotgjengere, mens biltrafikken i gata er redusert med 15 til 20 prosent.

Trafikken roet seg ned i sidegatene

– Det var kaos i enkelte sidegater, som Nonnegata, i begynnelsen av forsøksperioden, men trafikksituasjonen roet seg fort ned. Etter det er det ikke registrert noen trafikkøkning i sidegatene. Situasjonen minner mye om kaoset som oppsto da Trondheim kommune innførte rene kollektivfelt i sentrum i 2008. Også den gangen endret bilistene kjøremønster og det hele roet seg ned. I dag er det neppe noen som reagerer på kollektivfeltene når de kjører over Elgeseter bru, sier Waage til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Dersom det kommer et vedtak om permanent miljøgate i 2018 vil deler av gata kunne stå ferdig i 2019.

Det må gjøres et omfattende gravearbeid for vann- og avløpsledninger før byggingen kan begynne. Det er satt av 510 millioner i Bymiljøavtalen for å bygge om Innherredsveien til metrobuss-standard.

Følg Trondheim24 på Facebook og Instagram!