Nå peker endelig pilene i riktig retning for omsetningen i Midtbyen

Nyheter: Midtbyen øker omsetningen med 0,25 prosent

– Dette viser at Midtbyen ikke har mistet konkurransefart. I 2013 gikk omsetningen nedmed 6,23 prosent. Nå har utviklingen snudd, og det i en skjerpet konkurransesituasjon, sier Rigmor Bråten i Midtbyen Management til Adresseavisens papirutgave

Bråten er spesielt fornøyd med omsetningsvekst på 2,6 prosent i desember – årets viktigste handle måned. Tallene er basert på frivillig innrapportering fra 101 butikker. I tallmaterialet inngår også hele Mercur og Byhaven.

– Dette har vi jobbet sammen om ; butikkdrivere, gårdeiere og kommunen. Og det ser ut til at de tiltakene vi har iverksatt virker. Kanskje har også debatten om sentrumshandelen fått folk til å tenke på hvor mye Midtbyen betyr for dem, sier Bråten til papiravisen.

Fasiten kommer kommer i juni. Da fremlegges Trondheimsindeksen som utarbeides av analyseselskapet Avant management:

– Den bruker å ligge noe høyre enn våre tall. Dermed kan den reelle veksten være høyere en de 0,25 prosentene vi har registert.