Nå får du en saftig bot om du kjører her

Nyheter: I dag starter et seks måneders prøveprosjekt hvor Innherresveien stenges for gjennomkjøring mellom rundkjøringen ved Solsiden og Sirkus Shopping.

– Vi skal finne ut om vi kan lage en miljøgate med bare to felt uten at bussene blir hindret, sier Sissel Amundsen, assisterende prosjektleder for prøveprosjektet i Innherredsveien, til NRK Trøndelag

Planen er å lede gjennomgangstrafikken gjennom Strindheimtunnelen, og antall felt i Innherredsveien reduseres til to. De ledige feltene blir sykkeltraseer. Stenges Strindheimtunnelen er det Håkon den 7. gate som gjelder.

Så stor blir boten

Det innføres et gjennomkjøringsforbud ved krysset ved Stadsingeniør Dahls gate – det betyr at det blir påbudt å svinge til høyre eller venstre. Buss, taxi, moped og MC kjører som før.

Overholder du ikke reglene for det nye kjøremønsteret får du en klekkelig bot: Den er satt til 5350,-.

PS. De som skal til og fra eiendommene har fritt leide.

LES MER OM MILJØGATEPROSJEKTET HER:

– Møkk lei av å vente på miljøgata

Noen har snakket sammen i Arbeiderpartiet – nå blir det miljøgate i Innherredsveien