Nå blir det enklere å bygge mikrohus

Nyheter: Fra 1. juli i år blir det lettere og rimeligere å bygge mikrohus. De nye reglene gjelder for frittliggende boligbygninger på inntil 30 kvadratmeter bruttoareal, med én boenhet i én etasje uten kjeller.

– Mikrohus får færre byggtekniske krav enn en vanlig enebolig, sier direktør Per-Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet.

Lemper regelverket

Det åpnes for mer egeninnsats, siden det ikke lenger vil kreves ansvarlig foretak eller uavhengig kontroll. Huset må likevel fortsatt bygges etter kravene i plan- og bygningsloven når det gjelder for eksempel plassering og løsninger for vann og avløp, renovasjon, atkomst og parkering.

Man må også fortsatt søke kommunen om å plassere et mikrohus, på lik linje med andre boligbygninger.

Kilde: Direktoratet for byggkvalitet