Nå er lyset på plass langs promenaden

Nyheter: I 21.30-tiden tirsdag kveld ble det lys i 3o punkter langs elvepromenaden mellom Elgeseter bru og Nidelven Terrasse. I tillegg er det satt opp 14 spotlights under Elgeseter bru.

Kommer du fra Bakklandet og går inn på elvepromenaden vil du se de nye belysningspunktene så snart du har passert leilighetene på Nidelven Terrasse.

Det er liten tvil om at strekningen nå er langt mer behagelig å ferdes langs kveldstid, og belysningen under brua er et syn verdt å få med seg.

Lysprosjektet er den del av lyskonseptet «Følg hjertet». Trondheim kommune har igangsatt prosjektet en Blå tråd for å gjøre Kanalen og Nidelva mer tilgjengelig.

Prosjektområdet spenner over nesten fem kilometer langs kanalen og Nidelva. Marinen skal også tilrettelegges for bruk om kvelden uten at utsikt til Nidarosdomen forstyrres.

» Lysplanen skal fremheve de ulike stedenes karakter og egenart. I dag er elverommet mørkt, det ønsker man å bevare. Mørket skal ivaretas gjennom å kontrollerte refleksjoner til vannet. De historiske fasadene skal svakt lyses opp på bestemte tidspunkt. Dette skal legge tilrette for å gi en ny dimensjon av opplevelse av stedene langs elva»,  heter det på Zenisk sine hjemmesider.