I morgen vigsles hun til biskop i Nidaros

Nyheter: Herborg Oline Finnset har lovet å være en biskop for hele Trøndelag. Søndag blir hun vigslet til den nye oppgaven. 

 Kong Harald vil være til stede under den høytidelige vigslingsgudstjenesten i Nidaros.

55-åringen, som er fra Troms, har vært prost i Strinda menighet i Trondheim siden januar. Før det var hun domprost i Tromsø i tolv år.

Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum påpekte at hun hadde fått sterk støtte da de lokale menighetsrådene og kirkeansatte stemte over hvem de ønsket som ny biskop i sommer.

Finnset roses for å ha en folkekirkelig profil.

Selv har hun understreket at hun ønsker å være en som målbærer kirkens syn i det offentlige rom og har uttalt at en av hennes visjoner er å binde sammen gamle tradisjoner med nye impluser.

– Jeg håper at Nidaros bispedømme og Den norske kirke er frimodige, rause, åpne og arbeider for rettferdighet og likeverd. Jeg ønsker meg en kirke som kan holde fokus på evangeliet og gleden i en tid vi vet blir krevdende på det organisatoriske planet, sa hun i et intervju tidligere i år.

Finnset har også understreket at hun vil være en biskop for hele Trøndelag, ikke bare det historiske bispesetet i Trondheim.

Preses Helga Haugland Byfuglien forestår selve vigslingen.

(©NTB)