Bryggerekka blir deretter belyst i en time hver kveld til og med første søndag i advent (23. -27. november).

Målet er å teste ut, diskutere og få tilbakemeldinger når et av de viktigste ikonene i Trondheim by prøvebelyses. Dette er et ledd i et større arbeid med en lysplan og vitalisering av bryggene i Kjøpmannsgata, skriver trondheim2030.no, som er kommunens egen infokanal om byutvikling.

Kristin Bredal i Zenisk, som vant anbudet om belysningen forteller at det er viktig at lyset er godt fordelt, dempet og ikke blender:

– Belysning ute i det offentlige rommet kan gjøre mer enn å ivareta trygghet, universell utforming og spare energi. Det kan bidra til en hyggelig atmosfære hvor folk kan ha en felles opplevelse ute. Det kan formidle historie og skape en følelse av tilhørighet og lokal stolthet. Området langs bryggerekken er mørkt om kvelden slik at du kan se stjernene på nattehimmelen. Dette er unikt i en så stor by som Trondheim. Det gir oss mulighet til, sammen med alle i Trondheim som bryr seg om bryggerekka langs Nidelva, å evaluere en mulig løsning. Jeg håper mange kommer og engasjerer seg, sier sier Bredal til trondheim2030.

Kjøpmannsgata er prioritert i flere av Trondheim kommunes prosjekter, deriblant Vitaliseringsprosjektet for Kjøpmannsgatebryggene, strategi for sentrale byrom – Byrom i sentrum og En blå tråd.

En egen reguleringsplan for området som skal legge føringer for videre bevaring og utvikling av dette viktige området i Trondheim.

En åpen arkitektkonkurranse for utvikling av byrommet i Kjøpmannsgata utlyses i løpet av kort tid.