Mor i retten for vold og mishandling: Straffet ungene med å kjøre dem bort og la dem stå igjen alene

Nyheter: Tobarnsmor i Trondheim må møte i retten 17. desember tiltalt for mishandling av sine to sønner.

Trondheims-kvinnen er satt under tiltale på bakgrunn av at hun i en lengre periode, både i Trondheim og på et feriested i utlandet jevnlig skal ha fysisk og psykisk mishandlet sine to sønner ved bruk av vold, trusler, tvang, frihetsberøvelse og annen krenkende adferd.

Slått, sparket og kløpet

Volden har ifølge tiltalen blant annet bestått i at hun har slått dem i ansiktet og på kroppen, sparket og kløpet dem flere steder på kroppen, samt dratt, dyttet, slept eller slengt dem i gulvet, ned på en seng, ned en trapp, inn på et rom eller lignende, heter det tiltalen. 

Ved noen anledninger har hun satt seg på den ene gutten, samt kastet en mobiltelefon og andre gjenstander mot og/eller på ham.

Truet med barnevernet

Truslene skal blant annet ha bestått i at hun truet med at barnevernet ville hente dem, og at de måtte bo hos en annen familie eller på barnehjem.

Tvangen og frihetsberøvelsen skal blant annet bestått i at hun har låst dem inne på soverommet eller vaskerommet, samt jaget dem ut av huset og stengt eller låst dem ute.

Ved flere anledninger skal hun ha kjørt dem bort fra hjemmet, og latt dem stå igjen alene.

Den krenkende adferden skal ha. bestått i at hun ved flere anledninger opptrådte aggressivt og truende overfor dem ved å rope eller skrike til dem, samt ødelegge og  kaste gjenstander i veggen.

Flere av handlingene som er beskrevet ble begått i nærvær av andre.

Rettsaken starter 17. desember.