Frontene har vært steile mellom fastboende, hyblifiserende gårdeiere og flyktige leietakere på Møllenberg i mange år. Men trenger det å være slik?

– Nei, slett ikke. Møllenberg er en mangfoldig bydel som bør ha rom for både barn og eldre, studenter og familier. Men vi hatt mange utfordringer de siste årene. Vi håper at Møllenbergdagen nå på lørdag 1. september kan være en liten trigger som bygger ned konfliktnivået, sier leder for Møllenberg & Rosenborg Velforening, Jon-Arild Johansen, til trondheim24.no.

– En ny start?

– Gjerne det. Begrave stridsøksen og skape bydelsidentitet. Lage litt landsbyfølelse, om du vil.

En sammensatt bydel

Det er parken bak Bakke kirke som er senter for begivenhetene på lørdag. Fra klokken 12 til 16 blir det foredrag og aktiviteter for både store og små gjennom hele dagen.

Les mer om Møllenbergdagen på Facebook

– Vi har invitert foreninger og bedrifter som jobber for bevaring og byutvikling til å komme og fortelle om mulighetene på Møllenberg. Også næringslivet i bydelen vil være godt representert, forteller Johansen.

Han understreker samtidig at dagen slett ikke bare er interessant for de som bor i nærområdene.

– Møllenberg er en bit av vår felles byhistorie. En del av Trondheim som har gjennomgått voldsomme forandringer fra å være et utpreget arbeiderstrøk på 1900-tallet, til å bli en bydel med svært sammensatt demografi.

– En utvikling som ikke har vært smertefri.

– Det er sant. Og det skal vi selvsagt snakke om på Møllenbergdagen, lover han.

Image with visual paralax effect

Gatelangs på Møllenberg: Fra venstre: Leder for Møllenberg & Rosenborg Velforening, Jon-Arild Johansen og  Tor-Einar Siebke og Rebekka  Stangnes som representerer studentutvalget til Fortidsminneforeningen.

Fra klokken 13 på lørdag blir det byvandring, eller rettere sagt Møllenberg-vandring, med tidligere byantikvar Gunnar Houen.

– Absolutt verdt å få med seg. Og i likhet med alt som skjer på lørdag, så er den helt gratis, legger han til.

Sjekk ut Møllenberg og Rosenborg info på Facebook

Unik i Norge

Møllenbergdagen ble etablert allerede på starten av 70-tallet, og er således ikke noe nytt arrangement. Dagen har imidlertid ligget brakk i mange år.

– Det er medarrangøren vår Fortidsminneforeningen som plukket opp tråden igjen. Og da ville vi veldig gjerne være med, forklarer Johnsen.

Rebekka Stangnes og Tor-Einar Siebke sitter begge i studentutvalget til foreningen. De mener Møllenberg har en helt unik posisjon i Trondheim.

– Det er Nordens lengste sammenhengende trehusbebyggelse. I tillegg er det en av de tettest befolkede bydelene i hele Norge, sier Stangnes til trondheim24.no.

Majoriteten av de som bor på Møllenberg i dag er unge mennesker, og i særdeleshet studenter.

– Dere studenter får ofte mye pes for festbråk, rot og forsøpling i området.

– Ja, dessverre. Jeg tror nok mange oppfatter akkurat det som urettferdig. Samtidig er beboermassen her langt mer flyktig enn andre steder i byen. Kanskje bor de her bare 2-3 år før de flytter. Da kan det være vrient å få et forhold til stedet, mener Stangnes.

Siebke håper Møllenbergdagen skal sette fokus på det verdifulle kulturmiljøet som området utgjør.

– Skape en enda større forståelse både hos fastboende og korttidsboende om viktigheten av kulturarven til bydelen, legger han til.

Uvettig hyblifisering

Nå er det slett ikke bare studentene som har fått kritikk for hvordan situasjonen på Møllenberg og kringliggende gater har utviklet seg de siste tiårene. Den tiltagende oppdelingen  av bygårder til hybelkomplekser av pengesterke investorer og gårdeiere, har også vært et voksende fenomen.

– Utfordringene knyttet til boligspekulasjon er betydelige på Møllenberg. Det er en funksjon av flere ting. Manglende utbygging av studentboliger, og en by som vokser med over 3000 mennesker i året, er de to mest åpenbare, tror Johansen.

– Har kommunen gitt gårdeierne for fritt spillerom?

Lederen for velforeningen tenker seg om.

– Jeg har ikke lyst til å være for kategorisk, men politikerne har i hvert fall ikke vært særlig strenge. Det har vært mye uvettig hyblifisering. Det ser vi konsekvensene av i dag, mener han.

Johansen håper uansett at samtlige som eier eller leier, ferdes eller driver næringsvirksomhet på Møllenberg, trekker i samme retning framover.

– Det tror jeg alle er tjent med. Møllenbergdagen er en god begynnelse, avslutter han.