Mistet tilhengeren: Vogntog sperret trafikken i Moholtlia

Nyheter: Kø i flere timer etter at trailer fikk problemer.

Kjøretøyet stod like etter påkjøringsrampen fra Nardo i nordgående retning, og skapte kø som rakk langt opp i Okstadbakken:

– Vogntoget har mistet tilhengeren, som står et par meter bak trekkvogna. Det har allerede blitt en del kø, som har forplantet seg godt videre nedover mot Sluppen, sa trafikkoperatør Stian Gullvåg hos Vegtrafikksentralen like etter den første meldingen.

Klokka 0925 var vogntoget fjernet.