Varsler gransking av Trondheim Spektrum

Nyheter: EØS-tilsynet ESA vil granske Trondheim kommune etter mistanke om ulovlig statsstøtte til utbyggingen av idrettshallen Trondheim Spektrum.

Kostnadene knyttet til Trondheim Spektrum har blitt mye høyere enn planlagt, skriver Klassekampen.

Byggeprosjektet mottok blant annet 55 millioner kroner fra kommunen i en nødoverføring for å unngå konkurs. Kommunen sto også oppført som garantist for store lån. I tillegg har kommunen inngått en leieavtale for hallen fra 2020 til 2035, med dobbelt så høy leiepris som tidligere.

Penger fra kommunekassa

– Når kommunen tar penger fra kommunekassa for å drive butikk, må man passe på å få mest mulig igjen for fellesskapets penger, sier Gjermund Mathisen, som er ESAs direktør for konkurranse og statsstøtte.

Trondheim Spektrum skal også være tilgjengelig for private aktører som ønsker å leie, men kommunens praksis kan ha gjort dette vanskelig. EØS-regler slår fast at kommunalt eide selskaper ikke skal få kunstige fordeler av å være statlig eller kommunalt eid.

– Udemokratisk

– Skal lokaldemokratiet være reelt, må politikerne få bestemme hvem kommunen skal kjøpe tjenester av. At det sitter folk i Brussel og detaljstyrer kommunen, mener vi er udemokratisk, sier gruppeleder Ragna Vorkinnslien i Rødt, som mener EØS-avtalen undergraver kommunenes selvbestemmelse.

(©NTB)