Millionbot til politiet i Trøndelag etter ulovligheter

Nyheter: Siden 2017 har Trøndelag politidistrikt kjøpt tolketjenester for 11 millioner kroner uten å sette det ut på anbud. Nå må det betale en bot på 1,5 millioner.

Trøndelag politidistrikt har blitt ilagt en bot på 1.520.000 kroner for å ha utført ulovlig direkte anskaffelser.

Beslutningen om boten er tatt av Klagenemndssekretariatet, skriver VG , som omtalte saken onsdag kveld.

I et gebyrvedtak fattet 7. april skriver Klagenemnda at politidistriktet i årene 2017 til 2020 har kjøpt tolketjenester for beløp som overstiger både nasjonal og EØS-terskelverdi, uten at kjøpene har vært kunngjort. Grensen for slike anskaffelser er 1,1 millioner kroner, noe politidistriktet altså er langt over i sin bruk av tolketjenester.

– Skulle vært kunngjort

– Det er ikke tvilsomt at kjøpene skulle ha vært kunngjort. Det er skjerpende at kjøpene er foretatt uten kunngjøring i en årrekke, skriver Klagenemnda i vedtaket og betegner overtredelsen som grovt uaktsom.

Politiet mente de selv ikke hadde overtrådt reglene og viste til at behovet for tolketjenester ofte var tidskritisk og at det var lite rom for planlegging. Videre anførte de overfor nemnda at mange som tilbyr tolketjenester mangler språklige forutsetninger for oppgaven.

Det var etter en klage fra Ålesund-selskapet Sibylla AS at Klagenemnda behandlet spørsmålet om tolketjenestene politidistriktet utførte skulle ha vært satt ut på anbud. Selskapet driver selv med tolketjenester og oppdaget at politiet ikke la ut sine oppdrag til offentlig anbud, men at særlig ett firma fikk en stor del av oppdragene.

Andre gang

I januar ila Klagenemndssekretariatet Møre og Romsdal politidistrikt et gebyr på 847.000 kroner for tilsvarende forhold, og etter klage fra samme firma.
– Det er ikke bra, folk forventer at politiet skal følge lovverket. De som håndhever regelverket, skal følge det, uttalte styreleder Trygve Moxness til NRK etter beslutningen.

Begge gebyrenes størrelse er fastsatt til å være 13 prosent av anskaffelsens verdi.

Ulovlige direkte anskaffelser er kan være forbundet med korrupsjon og innleie av svart arbeidskraft, og er derfor strengt forbudt.

(©NTB)