Midtbyen: – Man hører nesten bare om konkurser og dystre spådommer

Midtbyen: Midtbyregnskapet 2018 viser tegn på at den negative trenden som har preget næringslivet innen elveslynga de siste årene, kan være i ferd med å bremse noe opp.

I 2017 opplevde handelstanden i Midtbyen en fysisk omsetningssvikt på – 3,18 prosent. De foreløpige tallene for 2018 viser en svikt på – 1,33 prosent.

Det viser omsetningsindikatoren i Midtbyregnskapet 2018 som tar for seg 110 virksomheter i Midtbyen.
Og selv om handelsområdet på langt nær kan friskmeldes ennå, så er det en utvikling som daglig leder Kristin Schultz i Midtbyen Management, setter stor pris på.

– Vi har fremdeles voldsomt mye arbeid foran oss, men dette er et steg i riktig retning, sier hun til trondheim24.no.

– Den negative trenden har flatet ut noe?

– Dataene vi har samlet inn viser det. Ekstra oppløftende er det også å se at tallene for januar 2019 faktisk viser en økning på 1,56 prosent, understreker Schultz.

Etterlyser nyanser

Det var stappfull sal med representanter fra alle bransjer og næringer i Midtbyen på Royal Garden da regnskap og status ble presentert på onsdag denne uka.

Schultz innledet seansen med å skyte noen salver mot mediehuset som ligger på motsatt side av elva.

– Man hører nesten bare om konkurser og dystre spådommer derfra. Det er ingen tvil om at Midtbyen har store utfordringer, men samtidig skjer det utrolig mye bra også. Jeg mener bildet er langt mer nyansert enn det mange får inntrykk av, fastslo hun.

Lille Martine

I forbindelse med arrangementet ble også Årets handelsbedrift 2018 kåret. I år var det barnebutikken Lille Martine på Byhaven og daglig leder Wenche Bakke som fikk prisen.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at: «Lille Martine er en meget verdig vinner med solid vekst i omsetning og resultat de siste årene. De har ekspandert ut av Trondheim og vist evne til innovasjon gjennom løpende markedstilpasning. De har sterkt fokus på kundetilfredshet og gode serviceholdning, og viser at det går an å lykkes i en tid hvor flere butikker dessverre må stenge sine dører,» mener juryen.