– Metrobussen kan ha gitt ambulansene økt responstid

Nyheter: Ambulansetjenestene i Midt-Norge hadde en økning på over 4000 oppdrag fra 2018 til 2019. Samtidig har responstidstallene en negativ utvikling.

Nylig ga Ambulansetjenesten i Midt-Norge Fellesfunksjonen ut sin årsrapport for 2019. Der kommer det fram at ambulansetjenestene i regionen har hatt en økning på 4044 oppdrag fra 2018 til 2019. Det tilsvarer en økning på 4,5 prosent og er den største oppdragsøkningen siden registreringen i Ambustat startet i 2014.

Samtidig viser rapporten en negativ utvikling i prehospital responstid – tiden det tar fra publikum ringer 113 til ambulansen er framme hos pasient, heter det i en pressemelding fra Helse Midt-Norge RHF.

For områder i Trondheim med sammenhengende bosetning har responstiden økt med ett minutt hvert år siden 2017, fra 13 minutter i 2017 til 15 minutter i 2019.

Morten Dragsnes, avdelingssjef ved Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Midt-Norge, sier de ikke er sikker på hva som er årsaken til denne økningen, men at én av årsakene trolig er flere samtidighetskonflikter grunnet den økte oppdragsmengden.

Trafikkproblemer i Trondheim

Også omlegging av trafikkmønster og andre trafikale utfordringer kan være en medvirkende årsak, kommer det fram i rapporten. Omleggingen av kjøremønsteret i flere bydeler i Trondheim i forbindelse med innføringen av metrobussene, har blant annet ført til at ambulanser har blitt stående bak bussene og ikke har kunnet kjøre forbi på grunn av midtrabatter, heter det videre i pressemeldingen.

Tidsbruken hjemme hos pasientene øker også noe. Generelt er det bra, mener Dragsnes, hvis det fører til bedre undersøkelse og behandling før transport. Men det gjelder ikke i tidskritiske situasjoner hvor pasienten skal raskest mulig til sykehus. Dette vil derfor bli fulgt opp.

Mer oppmøte, mindre transport

Antall oppdrag der det bare er oppmøte og ikke transport øker fra år til år, også i 2019. En undersøkelse av 2843 pasienter i St. Olavs hospitals område, der man så nærmere på hvordan det har gått med disse pasientene, viser at bare to prosent av dem blir lagt inn på sykehus innenfor 48 timer. Noe som tyder på at det gjøres gode vurderinger av ambulansepersonellet, mener Dragsnes. Gjennom telefonintervju ga mange av pasientene også svært gode tilbakemeldinger til ambulansetjenesten.