– Trondheim blir en byggeplass i 2018

Nyheter: I år er det planlagt byggestart for hele 45 stasjoner og 24 andre byggetiltak for å komme i mål med storsatsingen "Metrobuss".

Bygging vil sette sterkt preg på Trondheim fra våren av. Åtte stasjoner ble bygd ferdig i 2017. Store prosjekt som Høgskoleringen og Jonsvannsveien startet i fjor og vil pågå i hele 2018, ifølge Miljøpakken.

Det nye rutesystemet skal være oppe og stå 3. august 2019. 56 busser i en ny «flåte på 300, blir lengre enn de bussene vi tidligere har sett i Trondheim. El-busser kommer også.

Dette kartet viser planlagt framdrift for stasjoner og knute-/omstigningspunkt i Trondheim

Slik blir metrobuss-tilbudet

Bakgrunnen for den heftige satsingen på metrobusss er at Trondheim er en by i kraftig vekst: I 20130 vil vi være rundt 210 000 innbyggere, og vi kommer til å gjøre 90.000 flere reiser hver dag.

Samtidig er det satt et mål om at antall bilturer ikke skal øke. Dermed må kollektivtrafikken rustes opp: Antall kollektivreiser skal derfor økes fra 25 mill i 2105 til 35 mill i 2030.

Det bygges opp tre hovedlinjer, noe som betyr at Trondheim får færre linjer totalt, men langt flere avganger. Et viktig poeng er at det blir mindre behov for å reise via sentrum.

De tre hovedlinjene blir 1. Kattem/Heimdal-Ranheim. 2. Kattem/Saupstad-Lade/Strindheim. 3. Rydningen-Lohove.

Disse rutene får avgang hvert 5-10 og 7. minutt (hverdager)

24 meter lange «superbusser» av fabrikatet Van Hool vil utgjøre 56 kjøretøy av en ny busspark på nærmere 300. Ca 40 blir rene elbusser. AtB står for innkjøp.

(Kilde: Miljøpakken).