Så mange dugnadstimer jobber trønderne i året

Nyheter: Fire av ti nordmenn er aktivt medlem i minst én organisasjon, og nesten like mange har jobbet frivillig det siste året. Flest er aktive i idretten.

Levekårsundersøkelsen 2017 har kartlagt befolkningens deltakelse i organisasjoner. Deltakelse på medlemsmøter, trening eller lignende er forstått som aktivt medlemskap, mens verv som trener, medlem i styre eller dugnadsarbeid anses som frivillig innsats.

Ifølge undersøkelsen er 15 prosent av personer over 16 år aktive medlemmer av idrettslag. 8 prosent er aktive medlemmer av musikk-, teater- eller kunstorganisasjoner, mens kun 6 prosent er aktive medlemmer av organisasjoner innen miljø og menneskerettigheter, eller humanitært arbeid.

Aktive foreldre og unge

Unge som bor med foreldre, og foreldre med barn under 19 år er i størst grad aktive i idretten. Unge er oftere aktive medlemmer, mens foreldrene jobber mer frivillig. Nærmere halvparten – 44 prosent – av par med barn i skolelader har jobbet gratis for et idrettslag i løpet av de siste tolv månedene.

Organisasjonsdeltakelse er mest populært blant yrkesaktive og høyt utdannede. 67 prosent av personer med utdanning på grunnskolenivå er ikke aktive i noen organisasjoner, mot 48 prosent med lang, høyere utdanning.

Lavere i Oslo og Akershus

Organisasjonsdeltakelse er noe lavere i Oslo og Akershus enn i resten av landet. Det er også færre i disse områdene som har jobbet frivillig for en organisasjon i løpet av det siste året: 34 prosent mot 40 prosent på resten av Østlandet og Vestlandet, og 41 prosent i Agder og Rogaland.

Religiøse organisasjoner har størst oppslutning i Agder og Rogaland, mens Vestlandet har den største andelen personer som har gjort en innsats for velforening eller grendelag.

(©NTB)

Følg Trondheim24 på Facebook og Instagram!