Mer utdanning, mer drikking

Nyheter: De eldste og de høyest utdannede drikker mest, ifølge en ny undersøkelse.

Blant de høyest utdannede mellom 25 og 79 år som ble spurt i en ny telefonundersøkelse, svarte 46 prosent at de drikker alkohol minst én gang i uka. Til sammenligning var det 24 prosent i gruppen med lavest utdanningsnivå som gjorde det.
Blant alle som har blitt spurt, er det 36 prosent, drøyt én av tre, som drikker alkohol ukentlig.

46 prosent drikker månedlig eller sjeldnere, og 18 prosent har ikke drukket alkohol det siste året.

Blant alle som har besvart undersøkelsen, er det flere menn enn kvinner som drikker regelmessig. Og for både menn og kvinner stiger alkoholforbruket med økende alder.

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som har gjennomført undersøkelsen, i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Deltakerne i undersøkelsen var mellom 16 og 79 år gamle.