Meldinger har ikke blitt fanget opp av helsepersonell

Nyheter: Trondheim kommune har avdekket lister med meldinger i Helseplattformen som trolig ikke er fanget opp av helsepersonell.

Meldingene inneholder henvendelser til kommunale tjenester og berører ca 240 pasienter. Statsforvalter er rutinemessig orientert om hendelsen.
Kommunen og Helseplattformen AS utreder nå hva som har skjedd, og det er satt ned en arbeidsgruppe som går gjennom hver enkelt melding for å se om dette avviket har fått konsekvenser for helsehjelpen og oppfølgingen hver enkelt skulle ha fått.Trondheim kommune vil ta kontakt med pasienter som ikke har fått planlagt oppfølging.Helseplattformen AS følger opp øvrige kommuner for å utelukke at tilsvarende avvik har skjedd, heter det i en pressemelding fra Trondheim kommune.