Mekling i gang for å unngå storstreik i Trondheim

Nyheter: LO Stat vil ta ut totalt 4.000 medlemmer, og konsentrerer seg særlig om Oslo og Trondheim, der en rekke ansatte ved de to byenes Nav-kontorer og skattekontorer tas ut.

Over 6.000 statsansatte går ut i streik torsdag dersom meklingen i statsoppgjøret ikke fører fram.

Tirsdag klokken 10 møttes partene i statsoppgjøret hos Riksmekleren etter at forhandlingene brøt sammen i slutten av april. De fire sammenslutningene LO Stat, Unio, Akademikerne og YS har varslet at de til sammen vil ta ut rundt 6.200 i streik fra torsdag morgen dersom partene ikke kommer til enighet.

LO Stat vil ta ut totalt 4.000 medlemmer, og konsentrerer seg særlig om Oslo og Trondheim, der en rekke ansatte ved de to byenes Nav-kontorer og skattekontorer tas ut. I tillegg rammes Oslo fengsel og Trondheim fengsel, samt restaureringen av Nidaros domkirke. Alle departementene og en rekke underliggende direktorater og etater rammes også.

Eksamen kan ryke

Unio vil ta ut 1.100 medlemmer i sitt første streikeuttak, og ni av landets universiteter og høgskoler kan bli tatt ut – noe som kan gjøre at mange studenter kan risikere ikke å få avlagt eksamen. Dette gjelder Universitetet i Agder, Høgskolen i innlandet, Oslo Met – storbyuniversitetet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø–Norges arktiske universitet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, Høgskulen på Vestlandet (Bergen) og Universitetet i Bergen

Akademikerne tar i første omgang ut 814 medlemmer ved et brudd, mens YS har varslet at de vil ta ut 300 medlemmer.

Dersom en eventuell konflikt skulle vedvare, har organisasjonene varslet at hele 77.000 statsansatte kan gå ut i streik.

Lønnsgap

LO, YS og Unio brøt forhandlingene 29. april, og begrunnet det med at staten ville gi det de mente var en for stor andel av potten til lokal fordeling, og at tilbudet ikke var godt nok til å redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn.

Akademikerne, som har sin egen tariffavtale med staten, forhandlet videre i ytterligere to dager, før de også brøt. Der var hovedbegrunnelsen at den økonomiske rammen ikke var god nok, og at de ikke fikk gjennom tilstrekkelige endringer på andre områder i tariffavtalen, som spørsmål knyttet til sosiale bestemmelser, opplæringsmidler og pensjon.