Vil gjøre det mulig å reise Trondheim-Oslo med tog på fire timer

Nyheter: I ettermiddag kommer Lan Marie Nguyen Berg (MDG) med toget til Trondheim. Med seg i bagasjen har hun partiets planer for grønn byutvikling.

Trondheimsbesøket innledes med en kollektivaksjon i midtbyen der det skal deles ut gulrot til de som reiser kollektivt. Deretter besøker Berg valgbodene på Nordre før partiet holder åpent møte på Tulla Fischer fra 17:00. Etter dette skal det konsumeres  green drinks på Stammen café fra i Ila klokka 19:00.

Stikker kjepper i miljøhjulene

Høyt på Miljøpartiet de grønnes liste over politiske budskap står opprusting av jernbanenettet mellom storbyene På sikt vil de ha reisetiden ned til fire timer mellom Oslo og Trondheim. I mellomtiden må det sørges for at Trønderbanen får dobbeltspor hele veien og blir elektrifisert, mener MDG:

– Storbyene i Norge og over hele verden går foran i klimakampen. Oslo er pekt ut som Europas miljøhovedstad, og Trondheim og Bergen har alle klimamål som er mye mer ambisiøse enn de nasjonale målene, sier Berg i en pressemelding.

Hun mener at Frp-ministre er til hinder for miljøvennlig utvikling i  storbyene:

– Denne perioden har vi sett Frp-ministre som har stukket kjepper i hjulene for storbyene, gjennom å trenere lovendringer og innføring av klima- og miljøtiltak. Ketil Solvik-Olsen har brukt to år på å få på plass lavutslippssoner som Oslo og Bergen har etterspurt, han har forsinket innføring av nye bompenger i Oslo og tvang gjennom utvidelse av E18 inn til Oslo i strid med lokale avtaler. Solvik-Olsen sender gigantiske bompengeregninger til bilistene i storbyområdene uten å bruke inntektene til å bedre kollektivtransport for folk flest, hevder Berg.

Vil ha slutt på motorveibonanza

Som svar på det partiet omtaler som «regjeringens motorveibonanza»  har MDG laget en grønn nasjonal transportplan der de nær dobler satsingen på kollektivtransport og sykkel i storbyene (46 mrd kr mer enn regjeringen, til sammen 112 mrd. kr).

Her er MDGs storbysatsning:

  • Prioritere kollektiv- og sykkel fremfor milliarder til flere motorveifelt  Staten må dekke 80 prosent av store kollektivprosjekter, som t-bane og trikk i Oslo, bybane i Trondheim og Bergen. I Bergen har bybanen kostet 7,2 milliarder mellom sentrum og Flesland. Det har gitt nedgang i biltrafikken, 50 000 daglige reisende på banen, og er et av de mest vellykkede prosjektene vi har gjort noensinne, ifølge MDG.
  • Arbeidet med et stort bybanenett i Trondheim må følges ordentlig opp så denne er på plass når perioden med superbusser utløper i 2028. Ikke utvide kapasiteten på E18 (Oslo), (E6 Trondheim), E39 (Bergen).
  • Garantert ren luft i løpet av stortingsperioden. Norge er dømt i EFTA-domstolen for farlig høy luftforurensning. Vi vil jobbe med storbyene og garanterer frisk luft i neste stortingsperiode.
  • Et moderne jernbanenett mellom storbyene og til Stockholm og København. På sikt vil vi ha reisetiden ned til fire timer mellom Oslo og Trondheim. I mellomtiden må vi sørge for at Trønderbanen får dobbeltspor hele veien og blir elektrifisert. Flere avganger slik at toget konkurrerer med fly. Øke nattogtilbudet og redusere prisene.
  • 20 prosent lavere priser på kollektivtransport