Matmangel, miljøgifter og klimaendringer gjør at måkene trekker inn til byen

Nyheter: – Folk tør ikke spise is utendørs lenger. De flykter fra uteserveringen, for hvis det ligger matrester på nabobordet så er det full krig.

Jeg frykter at vi får se et dødt sentrum i sommerhalvåret hvor folk ikke tør å oppholde seg utendørs, sier leder i næringsforeningen i Tromsø sentrum Shilan Ghadani til NRK.

Debatten rundt bymåker er et stadig aktuelt tema i flere norske byer. Diskusjonen blusset nylig opp etter at en turist fra Bergen skrev et leserinnlegg i avisa Nordlys om måkene i Tromsø. Også i. Trondheim har måkene fått det til å gå hett for seg i kommentarfeltene

Tromsø beskrives som en by preget av dominerende måker som går til angrep på folk og mat.

– Skal Tromsø drives på folkets eller måsenes premisser?, spør turisten.

Konflikt mellom folk og fugl

De siste tiårene har stadig flere måker forflyttet seg fra kysten og inn til byene, ifølge Norsk institutt for naturforskning (NINA). Matmangel, miljøgifter og klimaendringer pekes på som noen av årsakene.
Bylivet tilbyr både mat og trygge hekkeplasser, men også utfordringer – særlig i møtet med mennesker som opplever fuglene som frekke mat-tjuver. Ifølge NRK øker konflikten mellom folk og fugl landet over.

Blant annet er måkedebatten et stadig tilbakevendende tema for byen Stavanger. Aftenbladet har i juli skrevet om måker som stjeler mat og angriper folk både i Stavanger og Sandnes. Flere kunder har oppsøkt apotek i forbindelse med blødende sår fra måkebitt.

Stavanger Høyre har flere år tatt til orde for å løse byens måkeproblem.

– Måkene er en viktig del av kysten, men de blir et problem når de tar mat fra mennesker i byen, sier Høyre-politiker og kommunestyremedlem Morten Landråk Asbjørnsen til Rogalands Avis.

Også i Trondheim har folk problemer med å spise lunsjen sin i fred, ifølge Nidaros. Spesielt på Torvet i byen er fuglene sterkt representert.

Oppfordrer til fredelig sameksistens

I lys av den opphetede debatten ønsker flere dyrevernere å forhindre et økende konfliktnivå mellom måker og mennesker.

Blant annet har organisasjonen Dyrenes Rett sendt brev til kommuner, politikere og sentrumsforeninger rundt om i landet. Der foreslås tiltak for å styre måkene bort fra sentrumsområder i byer med høyt konfliktnivå.

– Tilrettelegging for hekking kan bidra til å styre måkene dit man ønsker at de skal oppholde seg. Samtidig bør det oppfordres til å mate kun på disse stedene, eventuelt at kommuner oppretter matestasjoner, skriver Jenny Rolness i Dyrenes Rett.

Hun peker på at måkene hører til ved kysten og i innlandet, og at de er en naturlig del av bymiljøet.

(©NTB)