Mann i 60-årene dømt for overgrep mot barnebarn

Nyheter: En mann i 60-årene er i Frostating lagmannsrett dømt til fem års fengsel for seksuelle overgrep mot et av sine barnebarn gjennom flere år.

Ble først frifunnet

I tillegg til fengselsdommen er vedkommende også dømt til å betale 275.000 kroner i erstatning til barnebarnet, ifølge dommen.

Saken gikk opprinnelig i Møre og Romsdal tingrett i fjor, der ble mannen frifunnet. Lagmannsretten kom derimot til en annen konklusjon og legger vekt på fornærmedes forklaring.

«Det foreligger ingen mistanke om at dette ikke skal være hendelser hun selv har opplevd. Lagmannsretten kan ikke se at hun skulle ha noe motiv for å forklare seg usant.», heter det i dommen.

I straffeutmålingen ble det samtidig lagt vekt på at overgrepene fant sted over flere år.

Det ble også lagt vekt på at overgrepene skjedde ved utnyttelse av omsorgs- og tillitsforhold og at fornærmede var svært ung da overgrepene begynte.

Mannen i 60-årene sto også tiltalt for overgrep mot et annet barnebarn, men ble i både tingretten og lagmannsretten frifunnet for dette.

(©NTB)