Trønder dømt til 4,5 års fengsel for familievold over to tiår

Nyheter: En mann i 50-årene er i Trøndelag tingrett dømt til fire og et halvt års fengsel for årevis med vold og trusler mot sin samboer og fire barn.

Mannen er også idømt fem års kontaktforbud og 120.000 kroners erstatning til samboeren og barna. Dommen ble avsagt torsdag 17. mars.

Krenket

Den domfelte utøvde vold, fremsatte trusler og krenket sin samboer og sine fire barn ved gjentatte anledninger mellom 1998 og 2020, da han fikk besøksforbud. Hovedvekten av forholdene skal ha skjedd over en periode på minst 15 år, hvor han jevnlig har slått samboeren i ansikt og kropp foran barna. Tre av de fire barna skal også ha blitt slått ved gjentatte anledninger. Han tok kvelertak på samboeren og to av barna, og har gjentatte ganger fremsatt trusler om voldsbruk, ifølge dommen.

Retten har vektlagt at barna beskriver en barndom hvor de levde i konstant frykt for voldsutøvelse fra faren.

Hovedforhandlingen ble holdt i Trøndelag tingrett mellom 15. og 24. februar i år. Aktoratet la ned påstand om fem år og seks måneders fengsel. Tiltalte erkjente ikke straffskyld etter tiltalebeslutningen.

Mannen dømmes også for seksuell handling mot en annen kvinne, som ikke samtykket til dette. Han er dømt til å betale 60.000 kroner i oppreisning til kvinnen.

Han ble frikjent for trusler mot en annen mann.