Mann ble frikjent for voldtekt av dement svigermor (90)

Nyheter: Lagmannsretten frikjente mann for voldtekt av dement svigermor

I Sør-Trøndelag tingrett ble mannen dømt for voldtekt av kvinnen på nær 90 år i en bolig i Trondheim natt til 9. november 2018, skriver Adresseavisen.

For full

– Retten ser bort fra at den seksuelle handlingen er initiert og gjennomført helt og holdent av fornærmede mens tiltalte var fullstendig bevisstløs og uten at han verken registrerte eller på noe vis medvirket til det samleiet som ble gjennomført, het det i tingrettsdommen.

Mannen anket dommen, og før helgen konkluderte lagmannsretten med at det ikke er tvil om at samleiet ble gjennomført. Retten legger også til grunn at tiltalte var svært beruset og at kona hjalp ham i seng.

Det går også fram at retten finner det sikkert at svigermoren, grunnet demens, var ute av stand til å forstå situasjonen og motsette seg seksuell kontakt.

Det springende punktet i dommen er om tiltalte utviste nødvendig skyld og handlet forsettlig. Her delte retten seg i et flertall og et mindretall.

Flertallet endte altså på motsatt konklusjon enn det tingretten gjorde. Aktor, statsadvokat Jarle Wikdahl opplyser til avisa at det er opp til Riksadvokaten å vurdere en eventuell anke i saken.