Nye skatteregler gjør at mange taper millioner ved generasjonsskifte i bedriften

Nyheter: Mange kjenner ikke til de nye skattereglene ved generasjonsskifte. Folk kan risikere å tape millioner ved generasjonsskifte i aksjeselskap, mener skatteekspert.

– Vi får ofte henvendelser fra næringsdrivende om beskatning ved generasjonsskifte. Mange blir overrasket over å høre at de kan unngå skatt ved overdragelse av en privat næringseiendom eller enkeltpersonforetak, sier advokat Rune Junker i EY, tidligere Ernst & Young.

Dette gjelder ved overdragelser som skjer mot delvis vederlag, det vil si gavesalg.

– Dersom vederlaget er lavere enn full markedsverdi, kan overdrager motta gevinsten uten beskatning. Det samme gjelder dersom man overtar overdragers gjeld eller løser ut sine søsken, sier Junker.

Eies virksomheten eller eiendommen derimot gjennom et aksjeselskap, slik at det er aksjer som overdras, må det betales skatt av gevinsten.

Følg Næringslivsavisa på Facebook

– De færreste er klar over at det er blitt ulike regler ved gavesalg av næringseiendom som eies privat eller av et enkeltpersonforetak, i forhold til overtakelse av aksjer i et aksjeselskap. Tidligere var det en fordel å overdra aksjer i et aksjeselskap, på grunn av gunstige regler for fastsettelse av arveavgiftsgrunnlaget, sier Junker.

Han er redd for at mange som ikke kjenner til reglene risikerer å tape store summer i forbindelse med generasjonsskifte.

– Det har vært lite publisitet om de nye reglene, slik at de også er ukjent for mange økonomiske rådgivere. Det medfører at mange kan gå glipp av muligheten til å gjennomføre et generasjonsskifte på en optimal skattemessig måte, sier han.

Savner begrunnelse

Regelendringen ble innført samtidig som arveavgiften ble fjernet 1. januar i fjor.

– Det er vanskelig å se noen god begrunnelse fra regjeringens side for at disse skattereglene ikke skal kunne gjelde også ved gavesalg av aksjer i forbindelse med et generasjonsskifte. Hvorfor skal en person som overfører en næringseiendom til sine barn måtte betale skatt av gevinst dersom den eies gjennom et aksjeselskap, men slippe unna hvis eiendommen eies privat, spør Rune Junker.

Han har skrevet et brev til Finansdepartementet og bedt om en begrunnelse for forskjellsbehandlingen.

– Svaret jeg fikk inneholder ikke noen forståelig forklaring på hvorfor de gunstige skattereglene ikke også kan gjelde ved overdragelse av aksjer, sier Junker.

Han synes det er pussig at departementet ikke kan gi en god begrunnelse for forskjellsbehandlingen.

– Jeg tror at denne forskjellsbehandlingen ikke har vært tilsiktet fra Stortingets side. Disse skattereglene ble raskt utarbeidet i forbindelse med bortfallet av arveavgiften ved regjeringsskiftet i 2013 da Erna Solberg ble statsminister.

Usikkert gavesalg

Junker har også innvendinger mot de nye reglene for gavesalg, som han mener er uklare.

– Gavesalg, det vil si salg for en lavere pris enn full markedspris, kan altså skje uten beskatning hvis virksomheten er privat eid. Men hvor går grensen for gavesalg? Her er det en gråsone, sier Junker.

Dersom foreldre eier et næringsbygg med en verdi på tre millioner kroner, vil det være et gavesalg dersom de selger bygget til sine barn for to millioner. Men kan det ansees som et gavesalg dersom de selger det for to og en halv million?

– Her finnes det ingen klare retningslinjer for hvor langt under full pris man må gå. Det skaper uklarheter når det kommer til beskatning, sier Rune Junker i EY.

Les brevet fra Finansdepartementet