Mange Nav-vedtak er for vanskelige å forstå

Nyheter: Sivilombudet har gjennomgått begrunnelser for avslag på sykepenger og uføretrygd i 100 tilfeldige saker. Navs svar kan være i strid med god forvaltningsskikk.

Selv om de fleste vedtakene oppfylte minimumskravene til begrunnelse i forvaltningsloven, var vedtakene vanskelig å forstå for mottakeren og ga ikke mulighet til å vurdere om det var grunn til å klage.

Ny rapport

Det er blant funnene som kommer fram i en ny rapport fra Sivilombudet, skriver Aftenposten.

– Mange saker fra Nav er formet på en måte som er i strid med god forvaltningsskikk. Det er ikke skrevet for at mottakeren greit skal forstå hva som er sagt, eller hva hun eller han kan gjøre, sier sivilombud Hanne Harlem.

Seksjonssjef Bente Thori-Aamot i Nav sier de er enige med ombudet at de kan forbedre begrunnelsene i vedtakene.

Hun understreker at folk skal ha tillit og føle seg ivaretatt av Nav. Og at rapporten vil bli en nyttig kilde i arbeidet med å bedre kvaliteten på brevene og vedtakene.

(©NTB)

[email protected]

Bilde: OqQ2GJU9hgw
Sivilombudet har gjennomgått Navs begrunnelser for avslag på sykepenger og uføretrygd i 100 tilfeldige saker. Foto: Ørn E. Borgen / NTB