Måling: Flere liker de nye snusboksene

Nyheter: 30 prosent av de spurte i en undersøkelse svarer at de liker de nye snusboksene med nøytral utforming. For de gamle boksene er tallet 20 prosent.

Det er Folkehelseinstituttet som står bak undersøkelsen, skriver Nettavisen.

Ingeborg Lund, som er en av forskerne som har jobbet med undersøkelsen, mener at en skal være forsiktig med å tolke for mye inn i den økte andelen som liker snusboksene.

For tidlig

– Det er for tidlig å si noe om effekten av dette tiltaket, og det blir heller ikke riktig å se på effekter på snus isolert sett. Vi kan ikke i våre tall se noen tegn til økning i omfanget av snusbruk fra 2017 til 2018, og jeg tror heller ikke at noen har hatt forventninger om kortsiktig målbare endringer i bruk, sier Lund.

Det er totalt gjennomført til sammen fire undersøkelser, to med 1.200 ungdommer i alderen 16–21 år og to undersøkelser med voksne med mer enn 2.500 respondenter, ifølge Nettavisen.

(©NTB)