Magnar Witzøe blar opp 100 millioner og oppretter stiftelse for humanitære tiltak

Nyheter: W Initiative er navnet på stiftelsen som Gustav Magnar Witzøe har startet. Formålet med stiftelsen er å støtte humanitære tiltak som bedrer livskvaliteten for barn og unge

Stiftelsens grunnbeløp er 100 millioner kroner og hvert år vil et styre vurdere hvilke prosjekter som best bidrar til stiftelsens formål, og dermed hvilke prosjekter som får støtte. W Initiative-prosjekter kan være både i og utenfor Norge, men skal være forankret i noen av FNs sentrale bærekraftsmål, om kompetanse, bedre helse og likere muligheter.

W Initiative skal ledes av Eirik Bøe Sletten som til daglig jobber som advokat. Sletten er også valgkretsleder for Sør-Trøndelag i Gjensidigestiftelsen og har flere styreverv.

— Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgaven som daglig leder i W Initiative, og ikke minst få satt i gang det første prosjektet som styret har vedtatt å støtte, sier Bøe Sletten i en pressemelding.

Første prosjekt i Uganda.

W Initiatives første prosjekt skal bidra til bedre vann- og sanitærforhold i tillegg til lek og idrett for barn i tre distrikter i Uganda. Prosjektet er i regi av organisasjonen Right to Play. Det sentralafrikanske landet er et av landene i verden som har høyest befolkningsvekst, samtidig som det har vært hardt rammet av AIDS-epidemien. Uganda har derfor en veldig ung befolkning. Landet har også over 1,4 millioner flyktninger og asylsøkere.

— Ni millioner barn har ikke muligheten til å vaske hender eller få rent drikkevann på skolene. Det fører til at mange barn er svært utsatt for vannbårne sykdommer og kolera, tyfoidfeber og COVID-19. Derfor donerer W Initiative to millioner kroner til prosjektet iWASH i regi av Right to Play, sier Bøe Sletten.

— Tilgang til rent vann og gode sanitærforhold er livsviktig. Tilgang til rent vann på skoler gir barn gode og trygge rammer for utvikling, det bidrar til bedre helse og det gjør at flere barn fullfører utdannelsen. Vi er veldig glade for at W Initiative har valgt å fokusere på vann og sanitærforhold på sitt første prosjekt med Right To Play. Prosjektet i Uganda vil bidra til at flere tusen barn får tryggere rammer på skolen og det vil også bidra til å heve kompetansen om hygiene i hele lokalsamfunnet, sier Jimmy Vika, direktør for Right to Play i Norge.

Fakta om iWash prosjektet

W Initiative er en nyopprettet, humanitær stiftelse med hovedformål om å bidra til bedre livskvalitet for barn og unge. Prosjekter stiftelsen velger å støtte kan være både i og utenfor Norge, men skal være forankret i FNs sentrale bærekraftsmål 3, 4, 5, 6 eller 10. Prosjektene skal bidra til økt kompetanse, bedre helse, og likere muligheter.

Gustav Magnar Witzøe har gjennom familieselskapet overført 110 millioner kroner til stiftelsen. 100 millioner er bundet som stiftelsens grunnkapital som gjennom forvaltning og nye tilskudd skal gi grunnlag for å kunne gi stadig mer betydningsfulle bidrag.

Stiftelsen vil aktivt søke prosjekter som er i tråd med formålet, og det vil ikke være mulig å søke penger fra stiftelsen. Stiftelsen vil aktivt søke samarbeid med etablerte organisasjoner. Det vil årlig rapporteres på status og fremdrift mht. stiftelsens formål.

Mer om iWash prosjektet:

iWASH skal sikre tilgang til trygge og rene vaskemuligheter for lokale og flyktningbarn i distriktene Isingiro, Kamwenge and Kyegegwa. Prosjektet vil også bidra til økt forståelse for viktigheten av god håndhygiene.

Det skal bygges seks latrinefasiliteter og seks jente-garderober med vannforsyning. Ti vanntanker med rent drikkevann vil bli installert på barneskoler i tillegg til 47 håndvaskestasjoner.

I tillegg til de fysiske tiltakene vil lærere og andre ressurspersoner få opplæring i hvordan de skal lære videre gode sanitær- og hygienetiltak til barn, med et spesielt søkelys på hvordan tilrettelegge for jenter i forbindelse med menstruasjon. På grunn av manglende sanitærfasiliteter er jenter i snitt borte fra skolen 1-4 dager hver måned.

Det skal også legges til rette for lekedager og skolekonkurranser i tråd med Right to Plays formål. Det er anslått at prosjektet vil bidra til bedre helse for 4,620 barn (70 prosent av disse er flyktninger). Barna vil få tilgang på trygt og rent drikkevann, over 2000 jenter vil få tilgang til trygge og hygieniske latriner og det er ventet at både barn og deres foreldre vil få bedre rutiner for å ivareta hygiene og egen helse i forbindelse med prosjektet.

Et langsiktig initiativ

Det er Gustav Magnar Witzøe som er initiativtaker og styreleder i stiftelsen.

— Jeg har et sterkt ønske om å bidra, spesielt når det gjelder barns helse og muligheter. Det er også en forståelig forventning om at jeg og andre svært privilegerte tar et ansvar utover egen virksomhet. Denne stiftelsen er første skritt på veien. Jeg kunne selvsagt gitt bort en engangssum, men har tro på en stiftelse som kan vokse og bidra til å realisere mange gode ideer på sikt, sier Witzøe i pressemeldingen.

Stiftelsen er innrettet mot vekst gjennom forvaltning og nye tilskudd for å kunne gi stadig mer betydningsfulle bidrag. Det vil årlig rapporteres på status og fremdrift med utgangspunkt i stiftelsens formål.