Magesmerter kan være covid-19

Nyheter: Oslo universitetssykehus anbefaler at pasienter med uklare magesmerter testes for korona og behandles som smittefarlige. Flere slike pasienter har hatt covid-19.

Et av tilfellene fra Oslo universitetssykehus beskrives i Tidsskrift for Den norske legeforening. Det dreier seg om en kvinne med magesmerter som ble testet for covid-19, til tross for at hun ikke hadde de mer kjente symptomene som hoste eller muskelsmerter. Testen ga positivt utslag.

Redusere risiko

Lege og artikkelforfatter Hilde Bastøe Sellevoll tar nå til orde for å legge inn uklare magesmerter som et kriterium når man vurderer smitterisiko hos akuttpasienter.

– Dette kan muligens redusere risiko for smittespredning til pasienter og ansatte i sykehus, sier hun.

(©NTB)