– Du må tørre å la folk med hull i CV `n få en ny sjanse

Nyheter: Stormberg-gründer Steinar J. Olsen utfordrer ordførerne i Trøndelag.

I januar la regjeringen fram den nye regjeringserklæringen. Her fremgår det at fem prosent av nyansatte i staten skal være folk med «hull i CV`n».

Får lojale medarbeidere

En av de bedriftene i Norge som selv har erfart at slike konkrete målsettinger fungerer godt er turtøy-produsenten Stormberg.

Helt siden starten for tjue år siden har de jobbet med og for et inkluderende arbeidsliv.

25 prosent av de som rekrutteres til deres virksomheter er folk som på en eller annen har falt utenfor.

– Vi har fått veldig mange lojale og dyktige medarbeidere på den måten, forteller Steinar J. Olsen til Trondheim24.

Gir alle en sjanse

Denne uka har Stormberg-gründeren tatt turen til Trondheim og Trøndelag for å utfordre lokalpolitikerne:

– Kommunene må sette seg samme mål som staten. Vi ser at mange unge i dag sliter, og altfor mange blir uføre uten at de egentlig ikke hadde trengt det, forteller han.

Med utgangspunkt i Stormbergs egen erfaring med å rekruttere mennesker med en annerledes bakgrunn og historie håper han nå at ordførerne i de trønderske kommunen setter dette på dagsorden.

 – Dette er helt nytt og vi sender brevet til kommunene denne uka, så vi er spente på hvordan det blir mottatt, sier han.

Ungdom som har slitt på skolen, mennesker med psykiske- og fysiske helseplager, flyktninger, mennesker med rusproblemer og tidligere innsatte, har vært målgruppene når Stormberg har jobbet med denne type rekruttering.

De er derfor veldig glade for den nye regjeringserklæringen, og håper at dette vil føre til at flere som opplever «utenforskap» nå kan komme seg ut i jobb.

Stormberg-gründer Steinar J. Olsen har i 20 år jobbet for og med et inkluderende arbeidsliv. Denne uken er han i Trondheim for å snakke med folk som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet. Foto: Kjersti Lunden Nilsen

– Dette er helt nytt og vi sender brevet til kommunene denne uka, så vi er spente på hvordan det blir mottatt, sier han.

De vil også oppfordrer det lokale næringslivet til å bli med dette.

– Det er så lett å bli passifisert. Mange mister både lyst, motivasjon og arbeidsevne hvis det går for lang tid fra de faller ut og til de eventuelt kommer ut i arbeid, sier han.

Få statlige arbeidsplasser

Deler av Trøndelag har større utfordringer med folk som faller utenfor arbeid og utdanning.

– Det i stor grad sammenfallende med hvor det er få statlige arbeidsplasser. Derfor mener vi at også kommunene bør sette en konkret målsetting på fem prosent, sier Olsen.

Han setter nå temaet på dagsorden ved å reise rundt i regionen og stille ordførerne følgende spørsmål:

  • Vil din kommune etablere en målsetting om at minst fem prosent av nyansatte i kommunen skal være mennesker med nedsatt funksjonsevne eller med «hull i CV-en»?
  • Vil du som ordfører anbefale næringslivet i kommunen å etablere en målsetting om at minst fem prosent av nyansatte i virksomheten bør være mennesker med nedsatt funksjonsevne og med «hull i CV- en»?
  • Vil din kommune forplikte seg til at alle unge under 30 år som har arbeidsevne, får tilbud om utdannelse eller arbeidspraksis innen 30 dager etter at de starter på sosialhjelp eller andre trygdeytelser?

Mer enn 1600 mennesker under 30 år er uføre bare i Trøndelag.

– Det er 80 skoleklasser det, sier Olsen og trekker fram noen av historiene som har endt på en lykkelig måte.

«Trine» var psykisk syk da hun begynte med arbeidstrening hos oss et par dager i uka, men hun holdt ut og fikk stadig nye oppgaver og muligheter.

– Idag er hun butikksjef, forteller Stormberg-grunderen.

For veldig mange er arbeid god medisin, ifølge Olsen, men han har en klar oppfordring til ordførerne:

– Du må tørre å gi folk en sjanse!