Lykke vil bygge boligblokker og ny Bunnpris på Nyborg

Nyheter: Bebyggelsen vil være fordelt på tre blokker som vil ligge oppå den nye Bunnpris-butikken. I planinitiativet legges det opp til blokker på 5, 6 og 11 etasjer over butikken.

Bydelsnytt.no skriver at det er Lykke Eiendom AS som gjennom selskapet Gamle Oslovei 28 Eiendom AS nå ønsker å starte privat reguleringsarbeid av tomta hvor Bunnpris & Gourmet Nyborg ligger. Hensikten skal være å styrke dagens lokalsenter gjennom å transformere området fra dagens forretningsvirksomhet til både forretning og boligformål. Forslaget omfatter også deler av grøntområdet mellom dagens Bunnpris og bebyggelsen i Odenseveien hvor det planlegges et fellesareal med lekeapparater og gangstier. På vinterstid vil en skiløype gå gjennom området, melder nettavisa.

Tre blokker

Bebyggelsen vil være fordelt på tre blokker som vil ligge oppå den nye Bunnpris-butikken. I planinitiativet legges det opp til blokker på 5, 6 og 11 etasjer over butikken.

Plankonsulent Multiconsult sendte denne uken inn en anmodning om å få planinitiativet forelagt bygningsrådet for politisk behandling.

Du kan se flere bilder av planforslaget her