Her ved Nidelvas bredd kan det bli over 500 nye boliger

Nyheter: Ikke alle er like entusiastiske.

I dag er området et grått og slitent industriområde. En stor aktør på området er Loe Rørprodukter Nord AS som i dag produserer varer til det norske vann- og avløpsmarkedet. Nå er planen å flytte produksjonen til Malvik. Dersom Loe Utvikling får det som de vil, blir tomta ved Nidelva forvandlet til et nytt boligområde, skriver Adresseavisen.

Kan bli sendt på høring

Bygningsrådet i Trondheim kommune skal nå avgjøre om det store prosjektet skal sendes på høring og offentlig ettersyn. Saken står skal behandles  tirsdag 14. november. Forslaget innebærer 525 boenheter og 10 rekkehus. Totalt er det 18 bygg med varierende høyde fra to til åtte etasjer.

Rundt tusen innbyggere kan i fremtiden bo i den nye bebyggelsen på Leirøya, opplyser kommunedirektøren.

«Opparbeidelse av turvei og vegetasjon langs elva vil styrke biologisk mangfold i henhold til dagens situasjon», står det i planbeskrivelsen.

Men kommunedirektøren er ikke udelt positiv til de storslåtte planene: Blant annet mener han at forslaget som nå ligger på bordet har for store konsekvenser for naturverdiene i området. Det er et naturområde nord for dagens fabrikk som kommunedirektøren ønsker at ikke blir bygd ut. I saksframlegget omtales dette som «svært viktig naturtype».

Illustrasjon: LINK Arkitektur

Kommunedirektøren mener den planlagte bebyggelsen i dette området tas ut av planen før den sendes på høring.Det aktuelle utbyggingsområdet er en del av Nidelvkorridoren.

«Her skal det tas særskilt hensyn til natur, landskap, kulturminner og friluftsinteresser», påpeker kommunedirektøren, ifølge Adresseavisen.

Har ikke bestemt seg

Loe Utvikling sier at det per i dag ikke er tatt noen endelig beslutning om å flytte fabrikken fra Leirøya:

– Vi kommer ikke til å flytte før vi får en etterbruksverdi på eiendommen på Leirøya som er tilstrekkelig for å kunne bygge opp en ny fabrikk i Malvik. For oss er det viktig at reguleringsplanen gir økonomisk rom til å bygge opp en ny fabrikk, sier Tenden til Adresseavisen.