Lettelser: Karantene ersattes av daglig testing

Nyheter: Smittekarantene på ti døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære av koronasmittede.

Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

– Svært mange blir nå sittende i karantene. Smittesituasjonen har ført til et kritisk behov for å iverksette justeringer av både prioriteringer og regler for teststrategi, karantenebestemmelser og bruk av PCR-kapasiteten. Det haster å gå over til et testregime som erstatning for karantene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder, er unntatt fra smittekarantene.

I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for blant annet personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette er de nye reglene

Smittekarantene på ti døgn kan erstattes med:

* Daglig testing i fem døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

* Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden, kan erstatte smittekarantene med daglig testing i elleve døgn (seks døgn i den smittedes isolasjonsperiode + fem døgn etter dette). Dette gjelder også barn.

* I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i ti døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

* Følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.

* Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Personer som ikke følger testregimet, må være i karantene i ti døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst sju døgn etter siste nærkontakt, skriver departementet.

Økt behov for tester

Som følge av endringen og en sannsynlig kraftig økning i antall smittede venter regjeringen at behovet for selvtester vil øke.

– Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utarbeidet råd om prioritering av tester for kommuner, disse vil bli kommunisert ut til kommunene. Jeg har også bedt om at Helsedirektoratet starter en anskaffelsesprosess av flere selvtester, sier Kjerkol.

Selvtester som benyttes for å erstatte smittekarantene, skal tilbys gratis av kommunen.

– Flere kommuner har ikke fått så mange tester som forespeilet på grunn av forsinkede leveranser til landet. Samtidig er det mange kommuner som melder at de både er klare for og har et sterkt behov for å gå over til et testregime som erstatning for karantene.

Opphever innreisekarantene

Regjeringen kunngjorde samtidig mandag at de også avvikler kravet om innreisekarantene for personer uten gyldig koronasertifikat. De mener kravet ikke lenger er smittevernfaglig nødvendig.

I dag må personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, og ikke kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 med gyldig koronasertifikat, i innreisekarantene.

I en pressemelding skriver Helse- og omsorgsdepartementet at Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalt dette til regjeringen. FHI viser til at reisende «uten koronasertifikat» utgjør 7 prosent av de registrerte reisende, og 4 prosent av smittetilfellene.

Også denne endringen trer i kraft ved midnatt 26. januar.