Leo Ajkic leder konferanse om radikalisering på Dokkhuset

Nyheter: Radikalisering er et av temaene som tas opp på den nasjonale konferansen «Barn på flukt» 24. oktober i regi av NTNU Samfunnsforskning.

Med barneombud Anne Lindboe og journalist Leo Ajkic som hovedprofiler på programmet, oppsummeres den kunnskapen vi som samfunn har tilegnet oss om utfordringer og løsninger i alle faser av et flyktninge- og integreringsløp.

Tre direktorat, Barneombudet og en rekke andre aktører fra frivillig, privat og offentlig sektor er medarrangører.

Sårbar gruppe

Mange av landets fremste eksperter på barn på flukt samles på konferansen og temaer som belyses  er bosettingsløsninger, psykisk helse, skole og opplæring, radikalisering og integrering.

Hvordan forebygger vi radikalisering, hva vet vi om behov og løsninger for denne sårbare gruppen?

– Barn som har flyktet er fortsatt en sårbar gruppe. De trenger vår oppmerksomhet. Som forskningsinstitutt med en samlet oversikt på feltet, ønsker vi å ta ansvar for at temaet ikke blir glemt selv om ankomsttallene krymper, heter det i en pressemelding fra Institutt for samfunnsforskning.