Lektor ved Dronning Maud: – Advarer mot kjedelig lek i barnehagen

Nyheter: Mange barn opplever utetiden i barnehagen som kjedelig fordi de voksne mangler kompetanse på kreativ utelek, sier førstelektor Trond Løge Hagen.

– Mange barnehager har en detaljert plan for ulike aktiviteter knyttet til det pedagogiske innholdet når barna er innendørs, men er vage og generelle når det kommer til hva de skal gjøre når barna er ute, sier Hagen til Dagsavisen.

– En skandale

Hagen jobber ved seksjon for fysisk aktivitet og helse ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i Trondheim. Han understreker at det er et stort behov for mer kunnskap og bevisstgjøring om utetiden i barnehagen og får støtte av Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

For tre år siden utviklet Friluftslivets år 2015 samarbeidsprosjektet Naturpilotene for å gi ansatte i barnehager kompetanse i hvordan bruke naturen. Over 2.000 ansatte meldte seg på kurset. Norsk Friluftsliv søkte om støtte til å videreføre prosjektet etter 2016, men fikk nei fra Miljødirektoratet.

– Jeg mener det er en skandale – først og fremst for norske småbarn. Ikke bare viser forskning at kreativ utelek fremmer god helse og motorisk og sosial utvikling. Ny forskning viser også at det gjør barna mer konsentrerte når de begynner på skolen. Regjeringen må våkne og finne ut hvem som skal ta ansvar i denne saken, sier Heimdal.