Myndighetene har sett nærmere på 13 dødsfall i etterkant av vaksinasjon

Legemiddelverket har vurdert 13 dødsfall som kan ha hatt sammenheng med koronavaksinen. Felles for dem som døde, er at de var gamle og skrøpelige.